Junior Achievement

1. Educație financiară
Proiectul a urmărit formarea la elevi a unei viziuni corecte economice, crearea unui plan competent de gestionare a banilor și de cheltuire mai puțin, economisirea banilor pentru situații neprevăzute care pot apărea sau cum să strângă bani pentru un anumit scop.
Caracterul inovator al proiectului a evidențiat următoarele aspecte: cunoașterea mediului financiar și abilitățile de a gestiona banii sunt esențiale pentru a se descurca în sistemele economice complexe din prezent.
Programele JA de educație financiară sunt menite nu numai să îmbogățească cultura financiară a tinerilor, ci și să le dezvolte abilitățile, să le dea încredere în ei și să-i inspire să adopte un comportament responsabil.
Prin activități practice, exerciții, simulări și dezbateri cu ajutorul consultanților voluntari din business, elevii descoperă instrumente financiare de bază, ce pot contribui la un trai mai sigur, mai puțin stresant și mai productiv.

2. Programul internaţional JA Job Shadow Day- Educaţie antreprenorială
Proiectul a contribuit la familiarizarea elevilor cu locul de muncă (cu activitățile și responsabilitățile specifice) oferindu-le o experiență practică ce îi ajută să înțeleagă diverse opţiuni de carieră, dezvoltarea de abilități antreprenoriale prin care elevii experimentează situații de lucru în care depind unii de alții pentru a avea succes,îşi exersează abilitățile personale și capacitatea de lucru în echipă.
Programul internaţional JA Job Shadow Day- Educaţie antreprenorială aduce şcoala mai aproape de economia reală, dezvoltând competenţe şi abilităţi prin activităţi practice care îmbină învăţarea prin experienţă cu rigoarea ştiinţifică: de la descoperire, analiză de studii de caz şi joc de rol până la simulări pe computer sau în sala de clasă.
Programul oferă cadrelor didactice și elevilor oportunitatea de a derula activități learning by doing, adaptate nevoilor de învățare ale elevilor, aparținând unuia dintre următoarele domenii esențiale pentru dezvoltarea abilităților și competențelor pentru viață: educație antreprenorială şi educație pentru orientarea profesională.

3. Proiect International Social Innovation Relay
Proiectul Internațional Social Innovation Relay (SIR) provoacă elevii de liceu din 9 țări într-o competiție de concepte de afaceri inovatoare care au la bază nevoi sau probleme sociale.
Elevii dobândesc o mai bună înțelegere a conceptelor de inovare și antreprenoriat social într-un mod interactiv și practic;
Elevii devin mai conștienți de problemele sociale existente la nivel local și global;
Elevii își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă, gândirea creativă, capacitatea de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor.
Pe parcursul competiției, elevii au oportunitatea de a colabora cu voluntari, profesioniști cu experiență în cadrul unor sesiuni de mentorat virtuale și față în față. Această experiență practică îi ajută să realizeze conexiuni între teorie și cerințele vieții cotidiene.

4. Programul internaţional JA – ,,Succesul Profesional”
Proiectul urmărește creșterea capacității tinerilor de a lua decizii privind viitorul lor profesional, descoperirea importanţei abilităţilor interpersonale şi a modalităţilor de dezvoltare a acestora, dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă pentru atingerea unui scop comun.
Programul dezvoltă abilitățile pentru succes, îi învață pe elevi să se autoevalueze, să-și descopere aptitudinile și interesele profesionale, le prezintă carierele și îi ajută să își aleagă una, îi învață lucruri practice.
Elevii folosesc creativitatea şi cunoştinţele pentru a găsi soluții de afaceri reale şi inovatoare la diverse probleme; învaţă ce presupune o carieră bazată pe valori etice, succesul profesional şi mecanismele economiei de piaţă.

5. Programul internaţional JA Job Shadow Day- Educaţie pentru orientare profesională
În programul JA in Day- Educaţie pentru orientare profesională tinerii experimentează roluri sociale și exersează activităţi similare celor din economia reală, dobândind un potenţial de abilităţi și atitudini flexibile şi realiste. Adăugarea acestor module practice la conţinutul academic al programei școlare obligatorii reprezintă șansa unei apropieri benefice a școlii de viaţa reală, menită să asigure succesul tinerilor în profesie şi în viaţă.
Programul internaţional JA Job Shadow Day- Educaţie pentru orientare profesională aduce şcoala mai aproape de economia reală, dezvoltând competenţe şi abilităţi prin activităţi practice care îmbină învăţarea prin experienţă cu rigoarea ştiinţifică: de la descoperire, analiză de studii de caz şi joc de rol până la simulări pe computer sau în sala de clasă.
Programul oferă cadrelor didactice și elevilor oportunitatea de a derula activități learning by doing, adaptate nevoilor de învățare ale elevilor, aparținând unuia dintre următoarele domenii esențiale pentru dezvoltarea abilităților și competențelor pentru viață: educație antreprenorială şi educație pentru orientarea profesională.

6. Programul internaţional JA – ,,Compania Junior”
În modulul Mini-compania, liceenii au șansa să devină cu adevărat antreprenori, experimentând toate etapele lansării unei afaceri, de la faza de idee, până la posibilitatea primei vânzări.
Cu sprijinul profesorilor și al consultanților voluntari din mediul de business, elevii concep proiecte inovatoare de afaceri și își folosesc cunoștințele și creativitatea pentru a dezvolta propriul pilot de afacere.
Activitățile practice din program dezvoltă spiritul organizatoric și de inițiativă, aptitudinile de conducere, abilitățile de lucru în echipă și încrederea în sine.
Elevii vor dezvolta o atitudine pozitivă față de necesitatea educației pentru viitorul lor, înțelegând beneficiile concrete și avantajele economice ale educației pe care o primesc în școală prin organizarea unor târguri de produse, primind astfel un feedback real , în timp util.

7. Programul internaţional JA – ,,Finanţe personale şi servicii financiare”-,,Banii IQ/Banii pe net”
Programul ,,Finanţe personale şi servicii financiare” -,,Banii IQ/Banii pe net” oferă elevilor un program prin care sunt ajutați să înțeleagă de ce este important să cunoască felul în care se folosesc banii, ce înseamnă cheltuielile, costurile, investiţiile, beneficiile, ce reprezintă inflaţia, creditul / debitul, ce este un card bancar, cum se fac cumpărături on-line, ce înseamnă balanţă etc. şi chiar să-și descopere valorile și pasiunile pentru alegerea unei viitoare cariere în domeniul finanţe-bănci.
Elevii dezvoltă o atitudine pozitivă față de necesitatea educației pentru viitorul lor, înțelegând beneficiile concrete și avantajele economice ale educației pe care o primesc în școala.
Impactul programului internaţional ,,Finanţe personale şi servicii financiare”-,,Banii IQ/Banii pe net” asupra tinerilor este pozitiv și pe termen lung, ei învăţând care sunt uneltele de care au nevoie pentru gestionarea BANILOR.

Săptămâna Europeană a sportului, 2017
Evenimentul este o inițiativă a Comisiei Europene de promovare a sportului și a activității fizice în întreaga Europă. Având în vedere succesul înregistrat la primele ediții, Săptămâna europeană a sportului, va continua să creeze noi activități și, de asemenea, să le îmbunătățească pe cele care au avut succes.
Tema generală a campaniei a fost „#BeActive” și a încurajat orice persoană să fie activă pe durata acestei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an.
Sportul și activitatea fizică contribuie în mod semnificativ la bunăstarea cetățenilor europeni. Săptămâna europeană a sportului oferă o soluție la această provocare. Pe lângă faptul că are un impact negativ asupra societății și asupra sănătății oamenilor, lipsa de activitate fizică generează și costuri economice.
Promovarea rolului sportului ca mijloc de incluziune socială, va fi de ajutor în confruntarea actualelor provocări din societatea europeană.
În plus, sportul are potențialul de a consolida mesajele de toleranță și cetățenia în întreaga Europă.
Săptămâna europeană a sportului vizează promovarea participării la activități sportive și fizice și sensibilizarea cu privire la numeroasele beneficii ale acestor activități.

8. Programul internaţional JA ,,Educație pentru sănătate și viață activă”

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept “o stare de bine fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Din perspectivă publică, sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume.
Curriculumul pentru această disciplină corespunde cerinţelor de strategie şi de finalitate formulate în Legea Educaţiei şi în Programul Naţional „Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” şi este adresat în mod deosebit cadrelor didactice care doresc să îşi asume roluri de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a adolescentului, a stării lui de bine şi a unei calităţi superioare a vieţii. In acelaşi timp programul se adresează elevilor, părinţilor acestora şi întregii comunităţi. Educație pentru sănătate și viață activă (Sport și sănătate) este un program destinat elevilor din ciclul inferior al liceului, claselor a IX-a şi a X-a.
Conţinuturile şi activităţile acestui program sunt menite să-i determine pe elevi să adopte un stil de viaţă sănătos, care să contribuie la îmbunătățirea rezistenței cardiovasculare, să facă alegerile potrivite pentru ei privind alegerea unui sport, înţelegând importanța implementării unui program regulat de exerciții fizice. Educație pentru sănătate și viață activă (Sport și sănătate) are un conţinut bogat de activităţi practice, dezbateri şi discuţii libere. Printre altele, programul are şi o componentă de alfabetizare media, prin care elevii învață să recunoască sursele înşelătoare de informare şi promovare şi să le aleagă pe cele mai echilibrate.