e-Twinning

1. EVERY STUDENT IS SPECIAL, 2017 – 2020
Activitățile proiectului s-au axat pe diferite terapii necesare pentru rezolvarea următoarelor probleme ale realității noastre: abandonul şcolar timpuriu, elevi excluşi social cu dificultăţi de învăţare, prejudecăţile împotriva minorităţilor, discriminare faţă de elevii cu handicap fizic, integrarea elevilor cu nevoi speciale, violență și xenofobie, elevi cu afecțiuni/traume emoționale declanșate de moartea unui părinte sau de plecarea părinților la muncă în spațiul U.E. Toate aceste terapii au urmărit reducerea abandonului școlar, creșterea numărului de elevi incluși social și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură.
Au fost promovate și aplicate în școală următoarele terapii: terapia cu animale, terapia cu pietre, cromoterapia/terapia cu culori, dans terapia, terapia cu semințe și nisip, terapia prin tehnica Ebru, Quilling, Origami.
Recomandăm aceste schimburi de bună practică, la noi în școală dau roade!
https://live.etwinning.net/projects/project/152925

2.,,Our Cultural Differences are wealth of Humanity”, 2018 – 2020
Proiectul și-a propus să îi motiveze pe elevi să învețe mai multe despre cultura țărilor europene implicate în proiect și despre propria cultură. Au fost promovate obiectivele istorice și culturale, din fiecare țară parteneră în proiect, cuprinse în patrimoniul UNESCO, obiceiurile, tradițiile, bucătăria tradițională, costumul popular, muzica și dansul popular tradițional, superstițiile tradiționale, sărbătorile tradiționale.
Prin activitățile proiectului, instituțiile au fost susținute, să dezvolte planuri de prevenire și intervenție mai bune pentru a face față incluziunii sociale,pentru integrarea culturală împotriva oricărui tip de discriminare, prevenirea abandonului școlar, pentru dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice. De asemenea, elevii implicați în activitățile acestui proiect au dezvoltat cunoștințe,abilități și competențe în domeniul istoriei, mitologiei, geografiei, creației literare, teatru, educație ecologică,schimburi interculturale,gastronomie.
https://twinspace.etwinning.net/106920/home
https://live.etwinning.net/projects/project/191225

3. ,,SETTING OUR MINDS FREE FROM STEREOTYPICAL IDEAS”, 2018 – 2020
Proiectul a vizat eliberarea minții noastre de stereotipuri/prejudecăți, printr-o strategie educațională, care vizează educarea elevilor de liceu prin valori și principii democratice în contextul diversității sociale și al mobilității tot mai mari. Este important ca elevii noștri să conștientizeze stereotipurile și discriminările care afectează societatea și să le ofere șansa de a schimba mentalitățile ca cetățeni, care vor lua deciziile viitoare. Tinerii contemporani tind să clasifice oamenii în etichete, în funcție de ceea ce cred că este (ne) acceptabil, ceea ce duce cu siguranță la discriminare. Judecarea negativă conduce la un comportament discriminatoriu. De la discriminare la conflict nu există decât un mic pas, ușor de făcut, dar a cărui amprentă este foarte greu de șters. Prin realizarea acestui proiect, am încercat și încercăm să reducem comportamentul violent și discriminatoriu față de oameni diferiți de noi. Aceste prejudecăți au apărut datorită diferențelor de sexs, gen, etnie, religie, cultură etc. Schimburile de bună practică au condus la sensibilizarea și schimbarea comportamentului social, creșterea dialogului intercultural, dezvoltarea sentimentului de responsabilitate comună în comportamentul social, îmbunătățirea comunicării în limbi străine, a competențelor TIC și Media,a gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor.
https://twinspace.etwinning.net/84905/materials/images
https://live.etwinning.net/projects/project/189471

4. CREATING A SCHOOL ENVIRONMENT FOR ACTIVE PARTICIPATION, 2020 – 2022

Cu acest proiect, vom dezvolta competența socială și civică și competențele internaționale prin încurajarea elevilor noștri să participe la procesele de decizie și soluționare a problemelor din școlile și mediul lor. Considerăm că participarea la școală este foarte importantă pentru formarea culturii democratice în societate. Din acest motiv, participarea activă a elevilor în cadrul proiectului va fi încurajată, iar elevii vor avea prioritate în planificare și desfășurare. Această abordare va crește atât cultura democratică a elevilor noștri, cât și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Prin activitățile pe care le vom desfășura pe parcursul proiectului, ne propunem să le oferim elevilor abilități precum abilitățile lingvistice, auto-exprimarea, dramatizarea evenimentelor, empatia și vorbirea în fața comunității prin utilizarea tehnicilor dramatice. Aceste abilități vor aduce contribuții semnificative pentru ei în traseele lor de carieră/ învățământul terțiar. Acest proiect ajuta instituțiile să contribuie la coeziunea socială, nediscriminarea și la dezvoltarea competențelor civice.

5. Digital Citizens in Europe, 2014 – 2016
Proiectul a avut rolul de a-i învăța pe elevi cum să devină cetățeni digitali eficienți și să le îmbunătățească abilitățile necesare pentru a intra în această nouă lume a tehnologiei și pentru a deveni cetățeni activi.
Proiectul a ajutat elevii să dezvolte valorile de cetățenie europeană și le-a îmbogățit percepția lor de diversitate ca o valoare importantă a dimensiunii europene.
În ceea ce privește cadrele didactice, proiectul a reprezentat o contribuție importantă la formarea profesională pe tot parcursul vieții, precum și la dezvoltarea culturală și personală.
Prin această cooperare, contactul și interacțiunea cu acești colegii din alte ţări ale Uniunii Europene, a favorizat o mai bună conștientizare a diferitelor sisteme educaționale și a diferitelor abordări pedagogice, punând accent pe schimbul de bună practică în procesul de predare.
https://live.etwinning.net/projects/project/110629
https://twinspace.etwinning.net/4502/home
https://twinspace.etwinning.net/4502/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/4502/materials/videos

6. Youth Culture, 19. 01. 2015 – 19. 01. 2016
Elevii au învățat cum să comunice digital și cum să facă cercetări prin intervievarea altor elevi în limba engleză. De asemenea, au învățat să recunoască diversitatea și să obțină calități precum respect, empatie și înțelegere..
Proiectul i-a ajutat pe elevi să dezvolte valorile de cetățenie europeană și să îmbogățească percepția lor de diversitate ca o valoare importantă a dimensiunii europene.
În ceea ce privește cadrele didactice, proiectul a reprezentat o contribuție importantă la formarea profesională pe tot parcursul vieții, precum și la dezvoltarea culturală și personală.
Produsul final al proiectului (DVD) conține toate etapele proiectului și toate produsele digitale realizate de elevi (videoclipuri, povești digitale, prezentări PowerPoint, sondaje, postere multimedia, pliante), pentru promovarea empatiei, respectului, toleranței..
Colaborarea între mai multe instituții la nivel internațional a încurajat persoanele formate să observe similaritățile dintre mediul lor și al celor din alte țări. Imapctul la nivelul școlii s-a manifestă prin numărul crescut de elevi care doresc să se implice în acest tip de proiecte.
https://live.etwinning.net/projects/project/111991
https://twinspace.etwinning.net/5574/home
https://twinspace.etwinning.net/5574/materials/files

7. Making films ans series to teach speaking English, 15. 12. 2015 – 15. 12. 2017
Proiectul a vizat dezvoltarea competențelor lingvistice și de artă teatrală.
Elevii și profesorii au scris scenarii și au făcut câteva filme scurte și lungi pentru a dezvolta fluență orală în limba engleză. În primul rând, au fost realizate filme de scurt metraj și apoi filme lung metraj. Pe de altă parte, au fost scrise episoade ale unui serial și au fost înregistrate. După aceea, materialele au fost publicate pe social media pentru a ajunge la persoanele care doresc să învețe limba engleză.
Imapctul la nivelul școlii s-a manifestat prin numărul crescut de elevi care au dorit să se implice în acest tip de proiecte și au voit să-și dezvolte competențele lingvistice și în domeniul artei.
Produsul final al proiectului a fost un (DVD) care conține toate etapele proiectului și toate produsele media realizate de studenți (videoclipuri, filme, prezentări PowerPoint, sondaje, postere multimedia, pliante).
Elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele de limbă şi literatură engleză, teatru, muzică, literatură, istoria culturii, educație pentru mass-media, tehnologie.
Aceast proiect poate fi extins și diversificat și în alte contexte de învățare.
https://live.etwinning.net/projects/project/122205

8. Harms of Media and Violence on Children and Teenagers/eTwinning, 27.02. 2015 – 27.02.2016
Proiectul a urmărit sensibilizarea elevilor și a părinților pentru educația mediatică, astfel încât calitatea educației în sine și calitatea eticii în școlile noastre să fie superioară.
Educarea elevilor pentru a fi selectivi în folosirea media este o responsabilitate a părinților, a Bisericii, dar mai ales a școlii. Rolul părinților este de primă importanță. Ei au dreptul și datoria de a garanta folosirea prudentă a mass-media prin formarea conștiinței copiilor lor pentru a exprima judecăți sănătoase și obiective. Biserica are și ea rolul ei important în această direcție. Școlii însă îi revine dificila misiune de a promova adevăratele valori, în situația în care media aduce mereu în prim plan, pe de o parte, diverse forme de manifestare a lipsei de minimă educație estetică și morală, iar pe de alta parte ceea ce este negativ, inadecvat sau chiar imoral în instituția școlară, neglijând de multe ceea ce este pozitiv și eficient în educație.
Noile tehnologii (Internet, rețele electronice, multimedia) promit mult viitorului, dar în același timp, pot apărea noi și grave probleme a căror importanță începem să o percepem. Impactul Internetului asupra societății va depinde de capacitatea acesteia de a gestiona cât mai bine efectele benefice și malefice ale noului instrument.
Internetul a devenit rapid un fenomen socio-tehnic mult mediatizat la sfârșit de secol (și de mileniu).
https://live.etwinning.net/projects/project/113277

9. MY CITY, MY SCHOOL, 02. 12. 2015 – 02. 12. 2016
Proiectul a urmărit dezvoltarea de idei noi pe perioada colaborării cu partenerii noștri și să-i motivăm/determinăm pe elevii noștri să gândească rațional și să reflecteze la problemele comune din țările și orașele noastre, din școlile partenere. Am îmbunătățit propria încredere în elevi. A vizat promovarea acestor practici la nivelul comunității pentru obținerea succesului profesional. Elevii au promovat în cadrul proiectului prin prezentări Power Point, imagini, filme școala și orașul. Proiectul a fost continuat prin colaborare în proiectul Erasmus+ ,,Every student is special” și e-Twinning ,, Every student is special”.
Informațiile au fost compilate prin observația directă și indirectă, prin activități, participare activă, etc. In cadrul comunității locale, proiectul s-a mediatizat prin intermediul mass-mediei locale. De asemenea s-a creat o rețea informală de diseminare pentru a implica organizații locale. Website-urile:
https://live.etwinning.net/projects/project/121628
https://twinspace.etwinning.net/15139/materials/videos

10. INTERCULTURAL EXCHANGES, 8. 11. 2016 – 8.11. 2017

Activitățile proiectului s-au axat pe prezentarea costumului tradițional, prezentarea jocurilor tradiționale, mâncărurilor tradiționale, sărbătorilor tradiționale și evenimente religioase tradiționale.
Prin aceste activități a fost creată o punte interculturală între școli, țări, elevii au realizat activități pentru culegere de folclor din zona Văii Jiului. Au valorificat potențialul etnografic al zonei cu obiceiurile și tradițiile specifice.
Prin această cooperare, prin contactul și interacțiunea cu elevii din alte ţări ale Uniunii Europene, a fost favorizată o mai bună conștientizare a diferitelor și asemănărilor culturale.
Au fost scrise creații folclorice, au fost organizate concursuri, filmulețe, prezentări Power Point, iar toate produsele proiectului au fost stocate pe DVD.
https://twinspace.etwinning.net/30042/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/30042/materials/videos
https://live.etwinning.net/projects/project/135298

11. LET’S SHARE TO HELP, 28. 11. 2016 – 2017

Activitățile proiectului au urmărit soluționarea problemelor comune din școli prin susținerea elevilor refugiați, remigranți și imigranți în școlile noastre,promovarea toleranței, prietenie și respectului, eliminarea barierelor de comunicare și a prejudecăților,schimbul de bune practici, promovarea incluziunii sociale.
Au fost organizate ateliere de lucru şi informare în care s-au prezentat strategii de incluziune socială și non-discriminare, sesiuni de prezentare a şcolilor şi a sistemului de educaţie al fiecăreia, sesiuni pentru învăţarea unor jocuri ce pot fi practicate în afara clasei cu scopul de a folosi elementele din mediul înconjurător ca material concret pentru învăţare la toate disciplinele şcolare.
Elevii au fost pregătiți pentru a înlătura teama de a trăi în medii culturale diferite prin promovarea democrației, prieteniei și a libertății.

12. International Scratch Challenge, 2018

Proiectul International Scratch Challenge reunește mai multe clase din întreaga lume. Elevii trebuie să răspundă la 3 provocări de programare. Spațiile de schimb și de comunicare le permite să-și descopere culturile, să-și înfrunte cunoștințele și, în sfârșit, să lucreze și să realizeze împreună producții digitale. Limba comună va fi limba computerului, deși vor fi utilizate și limba engleză. Două programe vor fi utilizate: Scratch Junior pentru elevii mai tineri și Scratch pentru elevii mai mari. Împărtășirea acestei activități cu alte clase din Franța și din întreaga lume contribuie la creșterea atenției și motivației elevilor. Într-adevăr, prin schimbul de documente, ei vor învăța prin compararea producțiilor lor și acest lucru va promova cu siguranță calitatea acestor producții. Limba comună este codul computerului, deoarece pe acest software codul este înregistrat direct în limba maternă a copilului (sunt disponibile aproximativ douăzeci de limbi europene). Proiectul este de asemenea, îmbogățit prin schimburi în limba engleză, adaptate nivelului școlar al elevilor. Pentru cadrele didactice, obiectivele sunt multiple. Ele îmbogățesc, bineînțeles, abilitățile lor de predare, dar sunt permanent într-un proces dinamic de schimb și colaborare.
https://live.etwinning.net/projects/project/149975

13. Matematika okolo nás, 2014

Proiectul a promovat creativitatea elevilor și a profesorilor în domeniul matematicii. Au fost elaborate variante de subiecte și au fost prezentate metodele reale de rezolvare. A fost realizat un schimb de variante de subiecte de matematică între școli, a fost organizată o competiție în aflarea soluțiilor de rezolvare.
https://twinspace.etwinning.net/2036/materials/videos
https://twinspace.etwinning.net/2036/materials/files
https://twinspace.etwinning.net/2036/materials/images

14. NICE TO MEET YOU !, 2014
Ideea acestui proiect a fost de a permite elevilor să cunoască o altă cultură în primul rând prin schimbul de informații cu alți elevi europeni și pentru a stimula utilizarea limbii engleze și a competențelor TIC. Temele abordate au fost următoarele:
– Introducere: eu și familia mea
– Hobby-uri și interese
– Acasă
– Școală
– Oras natal
– Țară
https://twinspace.etwinning.net/4029/materials/images