Erasmus+

1. Proiectul Ertasmus+ ,,Language of the photos”, Număr de referință: 2015 – 1- TR01 – KA219 – 022153, 01. 09. 2015 – 30. 06. 2017
Prin intermediul acestui proiect a fost acordată atenție deosebită drepturilor omului, prin sensibilizare față de problemele întâlnite în școlile europene. Pe tot parcursul proiectului au fost organizate activități pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii, pentru a reduce excluderea socială împotriva grupurilor dezavantajate, au fost îmbunătățite abilitățile de comunicare în diferite limbi străine, în special în limba engleză, care a fost limba comună pentru a comunica și pentru a coopera la nivel internațional. S-a realizat o dezvoltare a competențelor TIC, care au fost importante pentru realizarea obiectivelor și produselor finale ale proiectului.
Activitățile de învățare s-au axat pe fotografie și importanța pe care o poate avea în identificarea următoarelor probleme ale realității noastre: abandonul şcolar timpuriu, elevi excluşi social cu dificultăţi de învăţare, prejudecăţile împotriva minorităţilor, discriminare faţă de elevii cu handicap fizic, integrarea elevilor cu nevoi speciale, violență și xenofobie. Elevii au valorificat patrimoniul cultural pentru a identifica și promova citate de la scriitori celebri, pentru temele proiectului:iubirea, pacea, toleranța, respectul și prietenia. De asemenea, au promovat și propriile creații pe aceste teme într-o publicație, scrisă în 5 limbi (engleză, turcă, română, portugheză, poloneză).

2. Proiectul Erasmus+ ,,Every student is special”, Număr de referință: 2017- 1- TR01- KA219-046009_3, perioada: 30. 10. 2017 – 29. 08. 2020

Activitățile proiectului s-au axat pe diferite terapii necesare pentru rezolvarea următoarelor probleme ale realității noastre: abandonul şcolar timpuriu, elevi excluşi social cu dificultăţi de învăţare, prejudecăţile împotriva minorităţilor, discriminare faţă de elevii cu handicap fizic, integrarea elevilor cu nevoi speciale, violență și xenofobie, elevi cu afecțiuni/traume emoționale declanșate de moartea unui părinte sau de plecarea părinților la muncă în spațiul U.E. Toate aceste terapii au urmărit reducerea abandonului școlar, creșterea numărului de elevi incluși social și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură.
Au fost promovate și aplicate în școală următoarele terapii: terapia cu animale, terapia cu pietre, cromoterapia/terapia cu culori, dans terapia, terapia cu semințe și nisip, terapia prin tehnica Ebru, Quilling, Origami.
Recomandăm aceste schimburi de bună practică, la noi în școală dau roade!
Informații suplimentare:

Facebook / Site / E-book

3. Proiectul Erasmus+ ,,Our Cultural Differences are wealth of Humanity”, Număr de referință: 2018- 1- RO01- KA229 – 049600, 01. 09. 2018 – 31.08. 2020

Proiectul și-a propus să îi motiveze pe elevi să învețe mai multe despre cultura țărilor europene implicate în proiect și despre propria cultură. Au fost promovate obiectivele istorice și culturale, din fiecare țară parteneră în proiect, cuprinse în patrimoniul UNESCO, obiceiurile, tradițiile, bucătăria tradițională, costumul popular, muzica și dansul popular tradițional, superstițiile tradiționale, sărbătorile tradiționale.
Prin activitățile proiectului, instituțiile au fost susținute, să dezvolte planuri de prevenire și intervenție mai bune pentru a face față incluziunii sociale,pentru integrarea culturală împotriva oricărui tip de discriminare, prevenirea abandonului școlar, pentru dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice. De asemenea, elevii implicați în activitățile acestui proiect au dezvoltat cunoștințe,abilități și competențe în domeniul istoriei, mitologiei, geografiei, creației literare, teatru, educație ecologică,schimburi interculturale,gastronomie.

Informații suplimentare:

Facebook / Site / E-book

4. Proiectul Erasmus+ ,,SETTING OUR MINDS FREE FROM STEREOTYPICAL IDEAS, Nr. de referință 2018-1– PT01 – KA229 – 047496_5, 01. 11. 2018- 30. 04. 2021

Proiectul a vizat eliberarea minții noastre de stereotipuri/prejudecăți, printr-o strategie educațională, care vizează educarea elevilor de liceu prin valori și principii democratice în contextul diversității sociale și al mobilității tot mai mari. Este important ca elevii noștri să conștientizeze stereotipurile și discriminările care afectează societatea și să le ofere șansa de a schimba mentalitățile ca cetățeni, care vor lua deciziile viitoare. Tinerii contemporani tind să clasifice oamenii în etichete, în funcție de ceea ce cred că este (ne) acceptabil, ceea ce duce cu siguranță la discriminare. Judecarea negativă conduce la un comportament discriminatoriu. De la discriminare la conflict nu există decât un mic pas, ușor de făcut, dar a cărui amprentă este foarte greu de șters. Prin realizarea acestui proiect, am încercat și încercăm să reducem comportamentul violent și discriminatoriu față de oameni diferiți de noi. Aceste prejudecăți au apărut datorită diferențelor de sexs, gen, etnie, religie, cultură etc. Schimburile de bună practică au condus la sensibilizarea și schimbarea comportamentului social, creșterea dialogului intercultural, dezvoltarea sentimentului de responsabilitate comună în comportamentul social, îmbunătățirea comunicării în limbi străine, a competențelor TIC și Media,a gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor.

5. Proiectul Erasmus+ ,,CREATING A SCHOOL ENVIRONMENT FOR ACTIVE PARTICIPATION”, 01. 09. 2020 – 31. 08. 2023. Nr. de referință: 2020 – 1- RO01- KA229 – 080103

Proiectul vizează dezvoltarea competenței sociale și civice, competenței internaționale prin încurajarea elevilor să participe la procesele de decizie și soluționare a problemelor din școlile și comunitatea lor.Integrarea elevilor în viața școlii și a comunității este foarte importantă pentru formarea culturii democratice în societate. Participarea activă a elevilor în cadrul proiectului va fi încurajată, această abordare va crește atât cultura democratică a elevilor, cât și dezvoltarea abilităților lor de leadership. Prin activitățile pe care le vom desfășura pe parcursul proiectului, ne propunem să le dezvoltăm elevilor abilități lingvistice, de auto-exprimarea, toleranța, respectul, empatia și vorbirea în fața comunității prin utilizarea tehnicilor discursului. Aceste abilități vor aduce contribuții semnificative pentru ei în traseele lor de carieră/ profesionale, în învățământul terțiar. Acest proiect ajută instituțiile să contribuie la coeziunea socială, nediscriminare și la dezvoltarea competențelor etice și civice, a valorilor culturale.

Facebook/ Site/ E-book