Proiecte CAER

1. Tinerii și provocările lumii contemporane

Prin proiectul ,, Tinerii și provocările lumii contemporane ” am realizat îmbinarea eficientă și armonioasă a tuturor formelor educaţiei, pentru a contribui la dezvoltarea profesională şi personală a elevilor prin diversificarea activităților educative școlare și extracurriculare. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la incluziunea socială a elevilor cu probleme de adaptare în mediul școlar, datorită problemelor sociale, economice, financiare din familie.
Educația prin activitățile extracurriculare, a urmărit identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.
Rolul activităților organizate prin intermediul acestui proiect, a fost să-i motiveze pe elevi, vizavi de transformările ce au loc permanent în societatea contemporană, dar și de responsabilitățile ce le revin în prezent și în viitor.
Diversitatea activităţilor extraşcolare desfășurate în cadrul proiectului a crescut interesul elevilor pentru şcoală, pentru problemele comunității în care trăiesc, pentru știință și tehnică.

2. ,,Valențe educative în context european”

Şcoala românească contemporană se află mereu într-un proces de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii democratice, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene impune o examinare atentă şi actualizată în concordanță cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Uniunii Europene.
Acest proiect oferă o educație adecvată, pentru formarea cetățeanului activ și responsabil într-o societate aflată într-o continuă schimbare.
S-a axat pe înţelegerea şi promovarea conceptului de cetăţenie activă prin activităţi specifice: joc de rol, studiu de caz, teatru experimental, acţiuni de voluntariat în spiritul toleranţei, educaţiei pentru sănătate, educație ecologică, schimburi interculturale, voluntariat şi antreprenoriat, precum şi stimularea unui comportament preventiv faţă de provocările apărute. Proiectul a încurajat implicarea elevilor în promovarea adevăratelor valori educative europene prin activităţi creative, prin formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor de acţiune controlată şi de intervenţie în situaţii problemă.

3. Fă-ți un prieten special!

Prin acest proiect, ne-am propus să ridicăm “valul de ceaţă” prin informarea copiilor implicaţi în proiect cu privire la ce înseamnă persoana cu nevoi speciale, implicându-i în activităţi comune cu elevii de la Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino” Petroşani şi din alte centre din ţară. În felul acesta, au avut ocazia să ofere cel mai de preţ dar: PRIETENIA.
Educaţia pentru cetăţenie democratică presupune: favorizarea socializării copiilor indiferent de vârstă, sex, statut socio-economic, nivel de inteligenţă.
Elevii cu dizabilităţi de la Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino” Petroşani împreună cu elevii de la Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani au realizat activități de bună practică în cadrul proiectului (activități extracurriculare creative, jocuri, concursuri, competiții). Elevii colegiului desfășoară activități de voluntariat în cadrul centrului, merg după terminarea orelor din școală să ajute copiii din centru să rezolve temele pentru ziua următoare. Aceste activități au influențat cariera elevilor din liceu, îndreptându-se după terminarea școlii spre cursurile facultăților de psihopedagogie specială și asistență socială.

4. PROIECTE DE CREAȚIE LITERARĂ

1. Nichita Stănescu – poetul ,,Necuvintelor”- opera și limbajul poetic 2023
2. Ion Luca Caragiale – valoare artistică universală, 2022
3. Marin Preda – expresia unei mari conștiințe, 2020;
4. Mihai Eminescu – poet național și universal, 2019;
5. Tudor Arghezi – poet de condiție universală, 2018;
6. Tudor Arghezi – arta creației în poezia modernă, 2017;
7. Camil Petrescu – exponent al modernității în literatura română, 2017;
8. Mircea Eliade și literatura existențialistă, 2016;
9. George Călinescu – personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, 2015;
10. Liviu Rebreanu – exponent al modernității, 2014;
11. Nichita Stănescu -opera și limbajul poetic,2013
12. I.L.Caragiale- contemporanul nostru destinat eternității, 2012
Toate proiectele de creație literară au urmărit realizarea activităţilor cultural – artistice, literare care să conducă la trezirea interesului tinerilor pentru lectură, pentru cultură, stimularea creativităţii, a curiozităţii intelectuale, a comunicării, a deschiderii culturale – descoperirea de noi talente.
Scăderea interesului faţă de lectură la nivel general, este un fenomen vizibil în ultimul timp şi de aceea, trebuie, să căutăm măsuri adecvate pentru a nu atinge cote şi mai ridicate. Tinerii în ziua de astăzi nu mai citesc, nu mai sunt interesaţi de lectură, nu mai trăiesc viaţa ilustrată în cărţi.
Prin aceste proiecte de creaţie literară cu teme diferite, în funcție de scriitorul ales, am dorit să stimulăm interesul pentru lectură/lectura critică a operei scriitorului, creativitatea, inventivitatea, talentul, aptitudinile elevilor şi ale profesorilor în domeniul prozei, poeziei, dramaturgiei, criticii literare şi eseisticii, ca modalitate de omagiere a scriitorilor menționați.
Proiectele de creaţie literară iniţiate de noi, sunt o provocare pentru elevi şi profesori, care au în centrul atenţiei cunoaştere prin artă (creaţie), care în fiecare an au titlu diferit, în funcție de opera scriitorului ales. Fiecare ediție a proiectului, a promovat câte un scriitor din literatura română.
Prin această provocare, cărţile au marele avantaj că întotdeauna îl cheamă pe cititor să le atingă. Lucru esenţial care le va face în continuare căutare în ciuda altor modalităţi de petrecere a timpului liber. “Un copil, un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea!”.