Proiecte CAEJ

1. Spune Nu, tutunului și tu!

Proiectul constă în derularea mai multor activități extracurriculare menite să formeze elevilor /tinerilor adolescenți deprinderea armonizării stilului de viață cu resursele planetei, printr-un consum mult mai rațional și în primul rând sănătos. Proiectul are în vedere problematica consumului de tutun, cu risc de îmbolnăvire ridicat, în rândul elevilor.
În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activități extrașcolare pentru sensibilizarea populației școlare (elevi și profesori) prin: concursuri de desene, colaje, prezentări Power –Point, pagini web, concursuri, expoziții, activități științifice și de voluntariat. Formarea deprinderilor legate de identificarea factorilor de risc și prevenirea influenței lor asupra stării de sănătate și conștientizarea tinerei generații privind pericolele și efectele produse de consumul de tutun asupra sănătății proprii și asupra celorlalți.
Proiectul urmărește implicarea elevilor, profesorilor și a părinților în acțiuni pentru dezvoltarea conștiinței și a conduitei moral – civice sănătoase la elevi, bazată pe respectul față de sine, față de cei din jur, prin transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață sănătoase și responsabile.

2. Să exmatriculăm violența din școală!

Proiectul își propune educarea non-violentă a elevului, astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent al adulților, să învețe să-și gestioneze propriile conflicte și să asimileze metode de relaționare non-violente, să dezvolte și să adopte un comportament echilibrat în relațiile cu ceilalți.
Activitățile organizate în cadrul proiectului au rolul de a asigura suportul necesar profesorilor, elevilor și părinților acestora în combaterea oricărei forme de violență, care ar putea periclita buna desfășurare a activităților școlii.
Prin acest proiect se urmărește realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente pașnice ale elevilor printr-un management eficient al conflictelor, prin implicarea diriginților, profesorilor, prin lectorate organizate de către reprezentanții de la poliția de proximitate și prin implicarea părinților în crearea unor contexte de învățare adecvate comportamentului civilizat al elevilor. Pe această temă sunt organizate dezbateri, studii de caz, sunt vizionate filme și prezentate materiale Power Point.

3. Alege școala!

Proiectul ,,Alege școala!” urmărește educarea elevilor în vederea reducerii numărului de absențe și implicit reducerea până la eliminare a cazurilor de abandon școlar prin armonizarea stilului de viață în cadrul școlii.
Prin activitățile educative școlare și extrașcolare se formează atitudini pozitive ale elevilor față de școală, devin mult mai conștienți de efectele negative ale absenteismului școlar, conștientizând valorile și resursele valoroase furnizate de școală.
Activitățile proiectului se bazează pe jocuri de socializare, sarcini de muncă în echipă, activități remediale la anumite discipline, pe sarcini de lucru pentru responsabilizarea elevilor problemă, activități de voluntariat și antreprenoriat, workshop-uri pentru orientarea în carieră, excursii didactice, prin aceste metode fiind promovat învățământul terțiar. Pentru atingerea obiectivelor proiectului este implicat și consilierul educațional/psihologul școlii.