ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Activităţile extraşcolare sunt o formă de educaţie a elevului care îl ajută să se dezvolte multilateral. Avem responsabilitatea de a identifica nevoile elevilor şi de a-i ghida, astfel încât să deprindă abilităţile necesare pentru a face faţă situaţiilor cu care se vor întâlni în viaţă, dar şi să aibă o carieră de succes. Dincolo de dezvoltarea gândirii, completarea procesului de învăţare, dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, activitățile extracurriculare promovează exemplele de bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – pedagogice, cunoaşterea şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional.