Istoric

„Liceul meu, acest liceu din Petroşani, pare-mi-se că în statisticile din 1939 figura printre cele mai mici licee din ţară, dădea în medie circa 12-18 absolvenţi pe an […] Şi la celebrul bacalaureat de la Deva îmi amintesc, liceul nostru rivaliza cu succes deplin, liceele din Orăştie, Deva, Brad” (I. D. Sârbu)

„La vârsta de 100 de ani, nu prea bătrâna şcoală, totuşi la 75 de ani nu prea bătrânul liceu, dar mult încercat acest liceu, liceu prin excelenţă al Văii Jiului şi chiar al unor judeţe limitrofe, prin cei ce i-au trecut pragul, a fost părăsit an de an de discipoli şi dascăli. Alţii le- au luat locul ducându-l – suntem convinşi, acum la aniversare – pe culmi nebănuite. Mărturie stau cei ce şi-au luat zborul de pe băncile sale, au învăţat să scruteze taina deceniilor şi să stea de vorbă cu înţelepţii lumii” (Gheorghe Ana)
.

Istoria colegiului nostru începe în anul 1894, când ia fiinţă – din iniţiativa unor intelectuali din Petroşani – un gimnaziu care a funcţionat în actualul sediu al Clubului Școlar Sportiv Petroșani. Câţiva ani mai târziu, în 1908, gimnaziul devine liceu de stat.

La 25 septembrie 1919 se înființează în cadrul liceului prima clasă cu predare în limba română din această zonă, ai cărui absolvenţi au devenit oameni de prestigiu ai ţării.

De-a lungul existenţei sale, şcoala a trecut printr-o serie de schimbări ale titulaturii: liceu teoretic mixt, şcoală medie mixtă, liceu de cultură generală, liceu de matematică – fizică.

În cele din urmă, în 1977, liceului i s-a aprobat profilul INFORMATICĂ, fapt care înseamnă înfiinţarea celui de-al șaselea liceu cu acest profil din ţară. Numele liceului a fost schimbat ulterior în Liceul de Matematică – Fizică Petroșani.

În 1990 a fost schimbată din nou denumirea liceului, numele atribuit fiind Liceul de Informatică Petroșani.

În toamna anului 2010, în urma unor reforme administrative care au vizat şi învăţământul, în structura Liceului de Informatică Petroșani a intrat Şcoala Generală „Carmen Sylva” Petroșani, astfel că noua instituţie creată oferă posibilitatea urmării cursurilor şcolare în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Cunoscută până în anul 2006 ca Școala Generală nr. 6 Petroșani, la împlinirea a 40 de ani de existență, școlii i s-a schimbat denumirea în Şcoala Generală „Carmen Sylva” Petroșani, în prezența Majestății sale Regele Mihai I al României și al Majestății sale Regina Ana.

Începând cu 01.09.2011, prin hotărâre a MECI,  Liceului de Informatică Petroșani i se schimbă titulatura în Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani.