Despre Noi

Cine suntem?

Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” este o instituție de învățământ cu tradiție și prestigiu din județul Hunedoara, situată în municipiul Petroșani, care oferă un învăţământ la standarde europene, specific unei școli moderne.
Școala asigură o educație de calitate centrată pe elev, menită să stimuleze gândirea și creativitatea și care promovează egalitatea de șanse, respectul, munca în echipă.

VIZIUNE
Formarea unor tineri educați și instruiți, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoașterii, deschiși către un orizont cultural complex și pregătiți pentru provocările lumii contemporane.

MISIUNE
Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani:
• garantează accesul la învățătură, promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se adapteze unei societăți dinamice;
• încurajează fermitatea, disciplina susținută, dialogul, spiritul de colaborare și munca în echipă, pentru a crea un mediu favorabil procesului educațional;
• susține educația în continuă schimbare, educația orientată spre valori democratice și umaniste, într-un mediu stimulativ și creativ.

Oferta școlară

Oferta educaţională a unităţii şcolare păstrează la liceu specificul teoretic, urmărind, în afară de o pregătire aprofundată în domeniul matematicii şi informaticii, și diversificarea ariilor de interes legate de studierea ştiinţelor naturii și a ştiinţelor sociale.
Gradul de atractivitate al ofertei educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv – educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio – profesională a fiecărui absolvent.