ADMITERE LICEU

În perioada 20 – 25 iulie 2023 se vor depune dosarele candidaților admiși la CNI ”Carmen Sylva”, în intervalul orar 8:30 – 16:00.

Dosarul de înscriere (tip plic) va conține următoarele acte:

  • cererea tip (se va completa la înscriere);
  • certificatul de naștere și cartea de identitate (dacă este cazul), în copie;
  • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională;
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
  • fișa medicală.