S5 Sports Nation - шаблон joomla Авто
CNI "Carmen Sylva"

”Înaintea noastră, dunga vânătă a drumului, ușor tărăgănată în suiș, se-colăcește pe grumajii mărețelor stânci, spărgând desișurile de fagi și merge una cu Jiul, nedespărțiți, ca și cum ar vrea să-i arate că mintea, și stăruința, și brațele omenești sunt tot așa de puternice și de străbătătoare ca și undele lui nebiruite. Din toate părțile te cheamă priveliști cari mai de cari mai fantastice. Ar fi de-ajuns frumusețile și minunățiile acestei văi a Jiului să le poți dișterne larg peste-ntreg cuprinsul unei țări pentru ca să faci din ea una din cele mai mândre și mai fermecătoare podoaba ale pământului.” Al. Vlahuță, România pitorească


În partea de sud a judeţului Hunedoara, într-un triunghi care s-a dovedit a fi de aur, la graniţa dintre Transilvania, Banat şi Ţara Românească se situează un spaţiu geografic şi uman cunoscut generic sub denumirea de Valea Jiului, regiune care şi-a câştigat pe drept renumele de ţara diamantului negru. În centrul acestui spaţiu se află municipiul Petroșani a cărui denumire actuală se trage de la Petros. Prima mentiune a Petroşaniului ca localitate, datează din 1788 - 1792, când locotenent-colonelul prusac Gotze face o călătorie în Orient si se întoarce din Turcia prin părţile române. În documente el aminteşte şi Petroşaniul, spunând următoarele "este un sat foarte mare ca întindere, în care am văzut şi o casă zidită deasupra pământului". Valea Jiului a fost până la mijlocul secolului XIX un ţinut pitoresc de munte ocupat de o populaţie redusă ce se ocupa exclusiv cu creşterea vitelor. După 1840 au fost descoperite primele straturi de cărbune şi s-au deschis primele exploatări miniere. Stratele de huilă exploatate de 140 de ani reprezintă cel mai mare zăcământ din ţară de acest fel, estimat la 1 miliard de tone. Vorbim despre huilă pentru că aproape toată activitatea umană desfăşurată în localităţile Văii Jiului a fost legată de minerit. Populaţia Văii Jiului este de aproximativ 125.000 locuitori care trăiesc în municipiul Petroşani şi în oraşele Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani.


Restructurările în minerit începute în anul 1997, soldate cu disponibilizări masive şi faptul că în zonă nu au fost dezvoltate alternative economice viabile care să atragă această forţă de muncă au făcut ca în prezent să existe un număr foarte mare de locuitori care nu au un loc de muncă. Istoria colegiului nostru începe în anul 1894 când ia fiinţă, din iniţiativa unor intelectuali din Petroşani, un gimnaziu, care a funcţionat în actualul sediu al Şcolii Sportive. Câţiva ani mai târziu, în 1908, gimnaziul devine liceu de stat. La 25 septembrie 1919 se deschide primul liceu în limba română din această zonă, ai cărui absolvenţi au devenit oameni de prestigiu ai ţării. De-a lungul existenţei sale, şcoala a trecut printr-o serie de schimbări ale titulaturii: liceu teoretic mixt, şcoală medie mixtă, liceu de cultură generală, liceu de matematică-fizică. În cele din urmă, în 1977, liceului i s-a aprobat profilul INFORMATICĂ, fapt care înseamnă înfiinţarea celui de-al ŞASELEA liceu cu acest profil din ţară. De atunci instituţia poartă numele de LICEUL DE INFORMATICĂ. Din acel an instituţia a purtat numele de LICEUL DE INFORMATICĂ, care şi-a continuat parcursul educativ până în prezent. Însă istoria noastră nu se încheie aici, şcoala s-a dezvoltat, şi-a îmbunătăţit baza materială şi didactică. În toamna anului 2010, în urma unor reforme administrative care au vizat şi învăţământul, în structura Liceului de Informatică a intrat Şcoala Generală “Carmen Sylva”, astfel că noua instituţie creată oferă posibilitatea urmării cursurilor şcolare din învăţământul pre-şcolar, primar, gimnazial şi liceal. Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroşani este o instituţie de învăţământ reprezentativă, cu predare în limba română. Înfiinţată în 1966, a fost cunoscută ca Şcoala Generală Nr. 6 Petroşani până în 2006. La împlinirea a 40 de ani de existenţă, şcolii i s-a schimbat denumirea în Şcoala Generală „Carmen Sylva”, în prezenţa Majestăţii Sale Regele Mihai I al României şi a Majestăţii Sale Regina Ana. .

Şcoala asigură pregătirea generală a elevilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani, punând accent, în acelaşi timp, atât pe pregătirea elevilor dotaţi, cât şi pe integrarea categoriilor defavorizate, în spiritul european al educaţiei incluzive, finalitatea constând într-o orientare şcolară şi profesională realistă, în acord cu specificul economic al municipiului şi judeţului şi cu cerinţele unei societăţi moderne. Începând cu 01.09.2011, prin hotărâre a MECI, Liceului de Informatică Petroșani i se schimbă titulatura în Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani.