ISTORIC


1894 - Mai mulţi intelectuali din Petroşani pun bazele unui gimnaziu care, astăzi, este Şcoala Sportivă Petroşani.

1904 - Construirea noului lăcaş de şcoală.
1908 - După mai multe demersuri, gimnaziul devine liceu de stat; instituţia se va dovedi a fi de mare folos populaţiei din punct de vedere social, cultural, cât şi material.
1919 - 25 Septembrie – Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Consiliul Dirigent – organul executiv al Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia dispune, d-lui dr. Romulus Miocu, redeschiderea liceului în limba română.
-  Începe o existenţă curajoasă, demnă dar cu foarte multe greutăţi materiale; prin profesori şi elevi, prin părinţii acestora liceul şi-a câştigat o bună faimă în judeţ.
1949 - Şcoala a evoluat, cei ce i-au trecut pragul prin inteligenţă şi muncă s-au realizat în viaţă. În acest timp şcoala poartă titulaturi ce reflectă schimbări structurale şi de conţinut (liceu teoretic mixt, şcoală medie mixtă, liceu de cultură generală, liceu de matematică-fizică).

1977   - Liceului de matematică - fizică i se acceptă profilul de informatică, ca răspuns la presiunile sociale (greva minerilor) din acel an; ia naştere în acest fel al 6-lea liceu de informatică din ţară la Petroşani, alături de cele din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Timişoara.

home